ဂျပန်နှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံတို့သည် သတင်းအတုများကို တိုက်ဖျက်ရန် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက် တစ်ရပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့

Thursday, December 07, 2023