စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ စားသုံးသူရေးရာ ဦးစီးဌာန “အွန်လိုင်းလိမ်လည်မှု ပပျောက်ရေး ဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေး” (စကားဝိုင်း)

Thursday, May 16, 2024