ဝါဆိုမိုးနဲ့ပြန်ခဲ့ပါ တေးဆို … ကိုကိုနွေဦး တေးရေး … မင်းဂျွန်စိုး တေးသရုပ်ဆောင် … ထွန်းလင်း၊ မိမွန်မြတ်သူ

Saturday, June 08, 2024