ကြော်ငြာကိုယ်စားလှယ်များ

 စဉ်  ကြော်ငြာလုပ်ငန်းအမည် ဆက်သွယ်ရမည့် ကိုယ်စားလှယ်အမည်  ဆက်သွယ်ရမည့်ဖုန်းနံပါတ်များ
 ၁  Mango Marketing Services  ‌ဒေါ်‌အေးနှင်း‌ဆွေ ဝ၁-၅၁၂၈၈၄, ဝ၁-၅၂၃၃၃၈, ဝ၁-၇ဝ၁၃၂၅
 ၂  Ki Ki Myanmar ‌ ဒေါ်မျိုးမျိုးခိုင်  ဝ၁-၅၃၇၉၈၅, ဝ၁-၅၃၆ဝ၅၈, ဝ၁-၇၂၅၄၈ဝ
 ၃  Multi Media Group  ဦး‌ကျော်ဆန်း ဝ၁-၆၅၄၉၆ဝ, ဝ၁-၅၅၄၉၂၉
 ၄  MTZ Advertisiment Media ဦးတင်ဝင်း ဝ၁-၅၃၇၉၈၅, ဝ၁-၅၃၆ဝ၅၈, ဝ၁-၇၂၅၄၈ဝ
 ၅ Zomia Media ဦးချိုပြုံး  ဝ၁-၂၉၅၅၁၅, ဝ၁-၃၉၇၁၉၂
 ၆  Sail Advertising Co., Ltd  ‌ဒေါက်တာခင်ခင်‌ကျော့ ဝ၁-၂၁၁၈၇ဝ, ဝ၁-၂၂၄၈၂ဝ
 ၇  Laser Media ဦးသန်းမြင့်  ဝ၁-၂၄၁၁၁၆
 ၈  Lynx Entertainment Co., Ltd ဦး‌မောင်‌မောင်ဦး  ဝ၉-၅၁၃၇ဝ၆၄
 ၉ လက်‌ဆောင်မွန် မီဒီယာ  ‌ဒေါ်မြင့်မြင့် ဝ၁-၂၁၁၂၃၃, ၃၄, ၃၅, ၃၆, လိုငျးခှဲ-၃၃၉, ဝ၉-၅၁၉၉၄၄၈, ဝ၉-၅၁၉၉၄၄၂
၁၀ Future Com ‌ဒေါ်နန်းနွယ်လှိုင်(ခ)စနိုး ဝ၁-၅၃၈၅၃၂
၁၁  ‌‌ကောင်းဟိန်း ကုမ္ပဏီ ‌ဒေါ်ခင်စန်းဝင်း    ဝ၁-၂၉၉၂၇၁, ဝ၁-၂၉၈၉၃၅
 ၁၂  Golden Myanmar Information & Advertising Co., Ltd  ဦး‌ကျော်သိန်း  ဝ၁-၃၇၄၂၈၃
 ၁၃  Today Media & Information Ltd.  ဒေါက်တာသာထွန်းဦး ဝ၁-၅ဝ၇၃၈၅, ဝ၁-၅ဝ၇၃၉၁, ဝ၉-၇၃၁ဝ၉၈၁၂
 ၁၄  East Wind Trading Co., Ltd  ဦးလှမိုး  ဝ၁-၂၂၉၅၆ဝ
၁၅  Link International Myanmar  ဦး‌ကျော်‌ကျော်မြင့်ထူး  
၁၆  မိုးထက်ယံလင်း မီဒီယာ  ဦးမိုး‌ဇော်ကို  ဝ၁-၅၅၇၆၂၁, ဝ၁-၄၄၁၁၄၈၅
၁၇ VENUS MEDIA ‌ဒေါ်‌ကေဇင်ဆုမွန် ဝ၁-၇ဝဝ၈၃၂
၁၈ Love Advertising Media ဦးလှ‌ကျော် ဝ၁-၅၅၈၂၇ရ, ဝ၁-၅၅၉၅၂ဝ, ဝ၉-၈ဝ၂ဝ၈၇၇
၁၉ Century Media ‌ဒေါ်နှင်း‌ဝေလွင် ဝ၁-၂၁ဝဝ၇၅
၂၀ Art Man Co., Ltd ဦး‌အောင်‌ကျော်ဦး ဝ၁-၂၉၃၃၉၅
၂၁ Pink Advertising Media ‌ဒေါ်တင်တင်ဝင်း ဝ၁-၅ဝဝဝ၇၅၇
၂၂ ‌အောင်ကမ္ဘာ ‌တေးသံသွင်း ဦးမင်းမင်းသိန်း  
၂၃ Majestic Myanmar Media ဦးဖုန်းမြင့်အောင် ဝ၁-၆၆၂၄၆၉, ဝ၉-၈ဝ၃၃၄၂ဝ
 ၂၄  Master Mind  ‌ဒေါ်‌ကေသွယ်  ဝ၁-၅၅၇၆၂၁, ဝ၁-၄၄၁၁၄၈၅
၂၅ Mandalay Adversing ဦး‌ကျော်‌ဇေယျ ဝ၁-၂ဝ၂၆၅၅, ဝ၉-၇၃ဝဝ၃၁၆ရ, ဝ၉-၅၁၈၁၈၇ဝ, ဝ၉-၅ဝဝ၂ဝ၅၆, ဝ၉-၄၃၁၁၁၁ဝ၇
၂၆ ‌တောင်ပြာတန်း မီဒီယာလီမိတက် ဦးစိုင်းသူရ ဝ၁-၂၅၅ဝ၁၄
၂၇ Coca ဦး‌အောင်‌ကျော်ဦး ဝ၁-၆၆၅၉၉ဝ, ဝ၉-၅၁၂၇၅ဝ၇
၂၈ ပန်း‌တော်ဝင် ‌ဒေါ်ငယ်ငယ်ဝင်း ဝ၁-၂ဝ၆ဝ၄၈, ဝ၉-၅ဝ၇၃၁၃၆