အနာဂတ်များလှစေချင်အစီအစဉ်

အနာဂတ်များလှစေချင်အစီအစဉ်မှ အပေါင်းအသင်းမရှိသည့်အတွက် မူးယစ်ဆေးဝါးကို အဖော်ပြုမိရာမှ (၇)နှစ်ကြာ ဆေးစွဲဖူးကြောင်း ပြောကြားချက်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ဆေးလိပ်ကြီးနှင့် ဆေးရွက်ကြီးထွက်ပစ္စည်းများကို စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ထုတ်ပိုးခြင်းနှင့် ကျန်းမာရေးအသိပေးရုပ်ပုံများ၊ စာသားများကို ပုံနှိပ်ဖော်ပြခြင်းဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို မလိုက်နာပါက အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားချက်နှင့် တစ်ပတ်အတွင်း မူးယစ်ဆေးဝါး ဖမ်းဆီးရမိမှု အခြေအနေများကို စုစည်းတင်ပြထားပါသည်။