အနာဂတ်များလှစေချင်အစီအစဉ်

အနာဂတ်များလှစေချင်အစီအစဉ်မှ ပညာသင်ကြားနေသည့်အရွယ်တွင် မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲမိခြင်းကြောင့် ပညာရေးတပိုင်းတစဖြင့် ကျောင်းထွက်ခဲ့ရပြီး ဘဝတွင် နစ်နာမှုများစွာ ကြုံတွေ့ခဲ့ရကြောင်း ပြောကြားချက်၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ မိုးညှင်းမြို့နယ်တွင် မူးယစ်ဆေးလျော့နည်းပပျောက်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေမှုနှင့် တစ်ပတ်အတွင်း မူးယစ်ဆေးဝါး ဖမ်းဆီးရမိမှုအခြေအနေများကို စုစည်းတင်ပြထားပါသည်။