စာအုပ်စာပေ လူ့မိတ်ဆွေ အစီအစဉ် " လူငယ်၁၀၀မေးခွန်း၁၀၀အဖြေ၁၀၀ အကြီးကိုကို-ကသာ "