စာအုပ်စာပေ လူ့မိတ်ဆွေအစီအစဉ် " လူငယ်နဲ့ ဓမ္မတန်ဖိုး "