စာအုပ်စာပေလူ့မိတ်ဆွေ အစီအစဉ် " ကျောပိုးအိတ်ကလေးကို ချီကာလွယ် "