စာပေချစ်သူ (၁၈၇) ချစ်လှစွာသော မြန်မာမလေးသို့-ခင်လေး-ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ