စာပေချစ်သူ အစီအစဉ် “ မနက်ဖြန်ဘယ်သူ့သမက်ဖြစ်ဖြစ် (အပိုင်း-၁၉၂) ”