(စကောကရင်အစီအစဉ်) “အစားအစာ” ဝက်ခြေထောက်နှင့် ကြိမ်ခါးဖူးတာလပေါဟင်း