ချမ်းမြေ့သာယာသီရိဂေဟာ အစီအစဉ် " မောင်နှစ်မတွေ ချစ်ချစ်ခင်ခင်ရှိဖို့ "