ချမ်းမြေ့သာယာသီရိဂေဟာ (ကေတုဝင်းထွဋ်နှင့်ဒေါ်ခင်မာကြူ)