ချမ်းမြေ့သာယာသီရိဂေဟာ (ပါရမီဖြည့်ဖက်တို့လိုက်နာဖို့)