ကိုးကန့်အစီအစဉ် “ကျန်းမာရေး” ရေနွေးသောက်ခြင်းမှ ရရှိနိုင်သည့် အကျိုးကျေးဇူးများ