မျက်မှောက်ရေးရာအစီအစဉ်

မျက်မှောက်ရေးရာအစီအစဉ်မှ နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်တို့ရှိ အခြေခံ စာတတ်မြောက်ရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး တင်ပြထားပါသည်။