မျက်မှောက်ရေးရာအစီအစဉ်

မျက်မှောက်ရေးရာအစီအစဉ်မှ နွေရာသီကာလ စိုက်ပျိုးရေလုံလောက်စွာပေးနိုင်ရေးအတွက် တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ ရေလှောင် တာတမံ များအတွင်း ရေသိုလှောင်ထားရှိမှုများနှင့်ပတ်သက်ပြီး စုစည်းတင်ပြထားပါသည်။