မျက်မှောက်ရေးရာအစီအစဉ်

မျက်မှောက်ရေးရာအစီအစဉ်မှ တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တချို့မှာ နေ့အပူချိန်များ မြင့်တက်လာမှုကြောင့် အပူဒဏ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး သတိပြုနေထိုင်သင့်သည့်အချက်များအား စုစည်းတင်ပြထားပါသည်။