မျက်မှောက်ရေးရာအစီအစဉ်

မျက်မှောက်ရေးရာအစီအစဉ်မှ ၂၀၂၄ ခုနှစ် ဧပြီ (၆) ရက်နေ့မှ မေလ (၁၅) ရက်နေ့အထိ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များတွင် အခြေခံစာတတ်မြောက်ရေးလုပ်ငန်းအဖြစ် စာသင်သား ဦးရေ (၇၀,၀၀၀)ခန့်ကို သင်ကြားပေးလျက်ရှိခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး တင်ပြထားပါသည်။