မျက်မှောက်ရေးရာအစီအစဉ်

မျက်မှောက်ရေးရာအစီအစဉ်မှ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနအောက် ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးများတွင် အပူဒဏ်ကြောင့်ဖြစ်လာနိုင်သည့် ရောဂါများကို ကုသပေးနိုင်ရန်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ထားရှိသည့်အကြောင်း တင်ပြထားပါသည်။