မြန်မာ့အားကစားကြယ်ပွင့်များ အစီအစဉ် “ ကာယဗလအားကစားသမားအောင်ခိုင်ဝင်း ”