မြန်မာ့အားကစားကြယ်ပွင့်များ အစီအစဉ် " မသန်စွမ်းအားကစားသမား- (အလေးမ) ဝင်းဆန်းအောင် "