မြန်မာ့အားကစားကြယ်ပွင့်များ အစီအစဉ် " ပီတန်းအားကစားမယ် ခင်ချယ်ရီသက် "