မြန်မာ့အားကစားကြယ်ပွင့်များ (မသန်စွမ်းပြေးခုန်ပစ်အားကစားသမားမစိန်ဖော့)