မုသားနောက်ကွယ်ကဘဝများအစီအစဉ်

မုသားနောက်ကွယ်ကဘဝများအစီအစဉ်မှ တရုတ်နိုင်ငံသို့ ရောင်းစားခံခဲ့ရသည့် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးမှ အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ ပြောကြားချက်၊ တရားဝင်လိုင်စင်ရ ပြည်ပအလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာအေဂျင်စီများမှ ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ အလုပ်သားများ ပုံမှန်စေလွှတ်ပေးနေသည့်အကြောင်းနှင့် တရားမဝင်ရွှေ့ပြောင်းသွားလာအလုပ်လုပ်ကိုင်ရာမှ လူကုန်ကူးခံရနိုင်သည့် အခြေအနေများနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဒုတိယရဲမှူးကြီး မင်းခိုင်၏ ပြောကြားချက်များကို တင်ပြထားပါသည်။