မုသားနောက်ကွယ်ကဘဝများအစီအစဉ်

မုသားနောက်ကွယ်ကဘဝများအစီအစဉ်မှ တရုတ်နိုင်ငံကိုရောင်းစားခံခဲ့ရသည့် အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ ပြောကြားချက်၊ ဂျပန်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်လိုသည့် မြန်မာလုပ်သားများအနေနှင့် တရားဝင်အေဂျင်စီများနှင့်သာ ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ကြရန် လိုအပ်သည့်အကြောင်းနှင့် လူကုန်ကူးမှုတားနှိမ်နင်းရေးဥပဒေနှင့် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့သည့် လူကုန်ကူးမှုဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ရဲမှူးသွင်သွင်ချို၏ ရှင်းလင်းပြောကြားချက်များကို တင်ပြထားပါသည်။