ပျိုးထောင်ခြင်းအနုပညာ အစီအစဉ် " ကလေးကို over controlling လုပ်လွန်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ ဆိုးကျိုးများ "