ပျိုးထောင်ခြင်းအနုပညာ အစီအစဉ် " ကလေးကိုချစ်ရင်အလိုမလိုက်ပါနဲ့ "