ပျိုးထောင်ခြင်းအနုပညာ အစီအစဉ် “ လူငယ်တွေကို ထိန်းချုပ်စီမံဖို့ နည်းလမ်းများ ”