သတင်းကပေးတဲ့သင်ခန်းစာအစီအစဉ်

မဟာသင်္ကြန်ကာလမှာ ရေပက်ခံထွက်ရေကစားကြမည့် ပြည်သူများ ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး သတိပြုဆင်ခြင်သင့်သည့် ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန်အချက်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး တင်ပြထားပါသည်။