သတင်းကပေးတဲ့သင်ခန်းစာအစီအစဉ်

သတင်းကပေးတဲ့သင်ခန်းစာအစီအစဉ်မှ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဘိုကလေးမြို့နယ်၊ ရေကျော်တိုးကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွာသာအေးကျေးရွာရှိ ဖိုးခွေးရိုးဝဲချောင်းအတွင်း အမျိုးသားတစ်ဦးရေဆင်းချိုးရာမှ မိချောင်းဆွဲခံရသည့် ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး တင်ပြထားပါသည်။