တို့ချစ်သည့်ကမ္ဘာမြေအစီအစဉ်

တို့ချစ်သည့် ကမ္ဘာမြေအစီအစဉ်မှ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် အကောင်အထည်ဖော်နေသည့် အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းရေး ဆောင်ရွက်မှုများကို တင်ပြထားပါသည်။