တို့ချစ်တဲ့ကမ္ဘာမြေအစီအစဉ်

တို့ချစ်တဲ့ကမ္ဘာမြေအစီအစဉ်မှ အယ်နီညိုဖြစ်စဉ်ကြောင့် အပူချိန်စံချိန်တင်နေသည့်အကြောင်းနှင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု တိုက်ဖျက်ရေးတွင် အရေးပါသည့် သစ်တောသစ်ပင်ထူထောင်ရန် ပြည်သူများသို့ ပျိုးပင်များ ဖြန့်ဝေပေးထားခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး တင်ပြထားပါသည်။