တို့ချစ်တဲ့ကမ္ဘာမြေအစီအစဉ်

တို့ချစ်တဲ့ကမ္ဘာမြေအစီအစဉ်မှ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့် အပူချိန်မြင့်မားရသည့်အခြေအနေနှင့်ပတ်သက်ပြီး တင်ပြထားပါသည်။