တို့ချစ်တဲ့ကမ္ဘာမြေအစီအစဉ်

တို့ချစ်တဲ့ကမ္ဘာမြေအစီအစဉ်မှ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး၊ လေထုသန့်ရှင်းရေးနှင့်ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုလျှော့ချရေးတို့တွင် သစ်တောသစ်ပင်များ၏ အရေးပါမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး တင်ပြထားပါသည်။