အကြမ်းဖက်သမားများ၏ မိုင်းထောင်ဖောက်ခွဲ၊ မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုများကြောင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်း တာဝါတိုင် (၈၁)ခု ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရ

Sunday, November 26, 2023