နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ၏ ပြည်သူ့အကျိုးပြုတစ်လတာ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (အပိုင်း-၂)

Saturday, December 02, 2023