ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ယခုနှစ်ကုန်အားလပ်ရက်များအတွင်း ခရီးသွား အရေအတွက်သည် ကိုဗစ်မတိုင်မီကာလ၏ (၉၅)ရာခိုင်နှုန်းထိ ရောက်ရှိမည်ဟု မျှော်မှန်း

Thursday, December 07, 2023