ကလောင်စွမ်းဖြင့် ဉာဏ်အလင်းတံခါး ဖွင့်ကြသူများ "ကြူကြူသင်း(အမျိုးသားစာပေ တစ်သက်တာဆုရှင်)"

Friday, January 12, 2024