နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ်(အထက်မြန်မာပြည်)မှ ဖွင့်လှစ်ပို့ချသော အရာထမ်း သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၃)၌ သင်တန်းသား/ သင်တန်းသူ(၁၁၉)ဦးကို တက်ရောက်

Tuesday, June 04, 2024