မျက်မှောက်ရေးရာသတင်းအစီအစဉ်

မျက်မှောက်ရေးရာသတင်းအစီအစဉ်မှ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် ၂၀၂၄-၂၀၂၅ပညာသင်နှစ်တွင် ခရိုင်(၃၄)ခုတွင် အခြေခံပညာနှင့် စက်မှု၊ စိုက်ပျိုး၊ မွေးမြူရေးအထက်တန်းကျောင်း (၃၄)ကျောင်း ဖွင့်လှစ်ထားခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး စုစည်းတင်ပြထားပါသည်။