ပျိုးထောင်ခြင်းအနုပညာ - (မိဘနဲ့သားသမီးကြားကနားလည်မှု)