ရေဒီယိုဇာတ်လမ်းတွဲ (မေတ္တာအရင်းခံ-ဇာတ်သိမ်းပိုင်း)