ရေဒီယိုမဂ္ဂဇင်း ၁။လူကုန်ကူးမှုတားဆီးကြပါစို (ခေါင်းကြီး) ၂။ ဖြတ်လမ်း(ဆောင်းပါးသရုပ်ဖော်)