ရေဒီယိုမဂ္ဂဇင်း ၁။ ပလတ်စတစ်အန္တရာယ် ပူးပေါင်းကာကွယ်(ခေါင်းကြီး) ၂။ လှပသာယာ ဤမြေကမ္ဘာ(ဆောင်းပါးသရုပ်ဖော်)