တို့ချစ်တဲ့ကမ္ဘာမြေအစီအစဉ်

တို့ချစ်တဲ့ကမ္ဘာမြေအစီအစဉ်မှ ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနေ့နှင့် မြေယာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ဆောင်မှု၏ အရေးပါပုံအကြောင်း တင်ပြထားပါသည်။