တို့ချစ်တဲ့ကမ္ဘာမြေအစီအစဉ်

တို့ချစ်တဲ့ကမ္ဘာမြေအစီအစဉ်မှ မြေဆီလွှာထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ တင်ပြထားပါသည်။