News

World News

Local News

Local News December 04, 2022
ကချင်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် ဦးခက်ထိန်နန် ပြည်နယ်အတွင်းရှိ တောင်သူများအား အော်ဂဲနစ် လယ်ယာသီးနှံများ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နိုင်ရေး စည်းရုံးဆောင်ရွက်ပြီး...