News

Local News

Local News July 25, 2021
ကိုဗစ်- ၁၉ ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်၊ကုသရေးအထောက်အကူပြု ပစ္စည်းများနှင့် အောက်ဆီဂျင်အိုးများ လှူဒါန်းလျက်ရှိ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဖျာပုံမြို့ တွင်...