မြန်မာနိုင်ငံမှ တရုတ်နိုင်ငံသို့ တင်ပို့မည့် ကျွဲနွားများအတွက် ရောဂါကင်းရှင်းဇုန်နှင့် ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးဇုန် တည်ထောင်ခြင်းဆိုင်ရာ ဆွေးနွးခန်း